Ram Ke Naam Ka Ras Chahiye Bhajan Status-God Status-Lord Rama Status-Bhajan Status